Zapway perhe- ja nuorisoliikunta kutsuu mukaan

16.05.2017

Mitä alakouluikäisten Zapway on? 

Zapway perheliikunta tarjoaa lapselle ja hänen koko perheelleen turvallisen, kannustavan ja monipuolisen kokemuksen. Lapsi ja vanhempi pääsevät yhtä aikaa osallistumaan, huolella ohjatusti, eri liikuntatapojen ja liikuntalajien mahdollisuuksiin omalla kotiseudulla.

Zapway on luontaista yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Koulu tarjoaa ohjauksen ja tilat, perhe tarjoaa säännönmukaisen kerta viikossa osallistumisen ryhmään. Toteutustapa on Zapway-perheliikunnan: alakouluiukäisten Zapway perheliikuntaan osallistuvat aina sekä lapsi että lapsen vanhempi, Tarvittaessa ryhmäkertaan voivat osallistua myös lapsen sisarukset, lapsen toinen vanhempi ja lapsen isovanhemmat,

Perheen näkökulmasta osallistuminen Zapway perheliikuntaan on tehty mahdollisimman edulliseksi. Jäsenyys koulukohtaisessa Zapway-ryhmässä ei maksa mitään.

Koulun Zapway-ryhmään pääsee mukaan kerrallaan keskimäärin kymmenen perhettä. Ryhmässä on aina läsnä ryhmän oma, palkattu ohjaaja, ja usein hänen lisäkseen jonkin mielenkiintoisen liikunnan muodon tai lajin erityisosaaja. Kukin koulukohtainen Zapway-ryhmä voi itse vaikuttaa paljon siihen, millaisiin seudun liikuntalajeihin kyseisessä Zapway-ryhmässä halutaan tutustua.

Zapway perheliikunta noudattaa pitkälti koulun lukuvuoden kulkua. Yhden Zapway perheliikunnan kauden kesto on kussakin alakoulussa yksi lukuvuosi. Lomatauot Zapwayn toimintakaudella ovat samat kuin koulun.

Kouluissa ja niiden opetuskulttuurissa arvostetaan ja tuetaan oppilaan eli lapsen Zapway-osallistumista. Tutkitusti on vahvistettu, että monipuolinen liikunta 1. koulussa ja 2.  yhdessä perheen kanssa palvelee lapsen oppimisvalmiuksia ja yleensä lapsen kasvua ja hyvinvointia.

Miten Zapway toteutetaan yläkouluissa?

Yläkouluikäisten ja yhtenäiskoulujen viides ja kuudesluokkalaisten kohdalla koulujen Zapway toteutetaan seuraavasti:

Yläkoulujen Zapway-ryhmäkertoihin eivät osallistu nuorten ja varhaisnuorten vanhemmat. Poikkeuksena tästä pääsäännöstä ovat ne yksittäiset kerrat, jolloin kaikki eri koulujen Zapway-ryhmät kutsutaan Zapway-palvelun ja sen liikuntatoimijakumppaniem ja yrityskummien toimesta: Esimerkiksi Zapwayn kauden päätösjuhlaan, liikuntakumppanin kilpailu- tai ottelutapahtumaan tai Zapwayn kevätleirille. Näihin kokoontumisiin kutsutaan mukaan myös koulujen Zapway-ryhmien vanhemmat ja nuorten sisärukset.

Muutoin yläkoulujen ja yhtenäiskoulujen Zapway-ryhmät noudattavat hyvin suurelta osin samaa toimintalogiikkaa ja -tapaa kuin tässä blogissa yllä kuvatut alakouluikäisten Zapway-ryhmät. 

Omaleimaista ylä- ja yhtenäiskoulujen Zapwaylle on usein se, että varhaisnuoret ja nuoret ovat erittäin innokkaita keksimään ja kehittämään uudenlaisia liikkumisen muotoja, ja tutustumaan hyvin erikoisiinkin liikunnan tapoihin ja lajeihin! Lisäksi yläkoulu-Zapwaylle on tyypillistä se, että koulun nuoret pyörittävät itse aktiivisesti tiedonantoa eli/ja 'puskaradiota' viikottaisesta Zapway-ryhmätoiminnasta.

Katso Zapway-ryhmien merkityksestä ansioituneen yläkoulurehtorin, ja samalla arvostetun koripallotuomarin Pekka Saroksen haastattelu, linkki löytyy blogin otsakkeen Yhteistyökumppanit alta.